Monumentet i Tallinn

Jag satt och formulerade några tankar i ett mail om konflikten runt det flyttade monumentet i Tallinn. Jag önskar att jag hade tid att formulera en mer sammanhängade text (och även skriva en rysk version), men här är i alla fall några punkter:

  • Det ryska offret. Ett gammalt tema i den ryska identiteten. Det första offret var mongolinvasionen och det mongolska oket under 12-14-hundratalen. Det andra blir då kampen mot Hitler, medan västvärlden ser på och låter Ryssland blöda. Att Sovjet varit Hitlers bundsförvant och på samma sätt som Hitler tagit för sig av östeuropa brukar glömmas bort i det här sammanhanget. Den ryska kampen mot Hitler var inget ryskt val för att befria världen från fascismen, den började när de blev anfallna. Samtidigt innebar kampen när den väl började ett avsevärt offer som är värt all heder.
  • Befrielsen. Skedde någon befrielse för esterna? Knappast, esterna gick från askan i elden. Om man ska använda ett annat uttryck är något i stil med ”segern över Hitler” bättre.
  • Tacksamhet. Trots vad som följde efter segern över Hitler bör de enskilda ryska soldaternas offer hedras.
  • Fiendens fiende. I denna fråga är inte min fiendes fiende min vän, alla som kämpade mot Hitler var inte ”goda” och alla som kämpade mot Stalin var inte heller ”goda”. Man måste stå stadigt på demokratins sida mot de odemokratiska krafterna.
  • Den ryska chauvinismen. Det är ett oskick av Ryssland att agera som det gör mot ett grannland. Undrar vad som ligger bakom? Är det bara den ryska hedern? Den ryska reaktionen är ytterligare en i raden av hårda markeringar mot grannländerna. Georgiskt och moldaviskt vin, polskt kött och gas till Ukraina och Vitryssland är vad jag kommer på just nu som tidigare utlösande skäl för ryska reaktioner. Att vara en buffel har inte varit framgångsrikt för USA och kommer inte att vara det för Ryssland.
  • Bristen på svenska erfarenheter. Vi i Sverige har inga motsvarande gravar i utlandet att jämföra med. Det närmaste vi kommer är nog vårt förhållande till Thailand efter tsunamin samt vårt ensidiga skydd av Estonia och hur Sverige agerar vid dykningar där.