Lucka 24

“Vintersporten curling har etablerat sig väl inom både herr- och damidrotten. Strax under hur många kilo får en curlingsten väga som mest?”

Det finns bara en lucka kvar så det måste vara 20.

GOD JUL!

Lucka 21

”Under senare år har flera län slagits samman. Bland annat har Malmöhus och Kristianstads län blivit Skåne län. Hur många är länen i dag?”

De är 21.

Lucka 19

“Sedan år 2000 har ett antal så kallade inhemska språk i Sverige, däribland teckenspråket, fått status av minoritetsspråk. Hur många är därmed de inhemska språken i landet?”

De är sju.

Lucka 18

“Denna dag i december blir en rad framstående personer inte bara berömda utan även rika på grund av en man som uppfann dynamit. Vilket är datumet?”

Det är 10.

Lucka 17

“Biskopen i Stockholms stift Caroline Krook har förklarat att hon inte aspirerar på posten som ärkebiskop efter den avgående KG Hammar. Hur många stift har Sverige?”

Svenska kyrkan har tretton stift. Sedan har andra kyrkor också stift, men de ska nog inte räknas även om frågan är hur många stift Sverige har och inte Svenska kyrkan.

Lucka 15

“Vid denna ålder får man inte köra taxi och inte handla på SYstemet. Men mönstra måste man om man är man, och myndig blir man. Hur gammal är man då?”

Det måste vara 18. Ska jag vara petig så är det så att man inte får handla alkoholdrycker på Systembolaget när man är under 20 år, men resten får man gärna handla.