Rösträtten del 1

Idag är det 100 år sedan hälften av befolkningen fick allmän och lika rösträtt. Den andra halvan fick vänta tio år till.

Bookmark and Share