Vad succesionsordningen kräver

Jag hoppar förbi alla övriga argument för republik och tänkte koncentrera mig på en paragraf i succesionsordningen (1810:0926):

§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

Så vad är den ”Augsburgiska bekännelsen”? Det är den evangelisk-lutherska kyrkans främsta bekännelseskrift med Melanchton som huvudförfattare och verkar ha tillkommit 1530. Den fyller alltså snart 500 år, och speglar i hög grad den tidens världsbild. Vad kan man hitta i den skriften som en kung i Sverige ska ställa upp på?

Jo, islam ska fördömas,

De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentinianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.

och baptisterna också?

De fördöma vederdöparna och andra, som mena, att den helige Ande kommer till människorna utan det utvärtes ordets förmedling genom deras egna förberedelser och gärningar.

De fördöma vederdöparna, som förkasta barndopet och påstå, att barnen bli frälsta utan dop.

Det är väl rimligt att en ideell förening som Svenska kyrkan håller sig till denna skrift (men är det inte lite si och så med fördömandet nu för tiden?), men att kräva att statschefen ska fördöma medborgarnas åsikter är väl magstarkt?

Bookmark and Share