Lucka 23

“En viss aktuell och ombesjungen hästskötare sägs i sitt stall ha ett antal hästar med olika färg och teckning. Hur många av dem är fuxar?”

De är två.

Bookmark and Share