Lucka 21

”Under senare år har flera län slagits samman. Bland annat har Malmöhus och Kristianstads län blivit Skåne län. Hur många är länen i dag?”

De är 21.

Bookmark and Share