Lucka 18

“Denna dag i december blir en rad framstående personer inte bara berömda utan även rika på grund av en man som uppfann dynamit. Vilket är datumet?”

Det är 10.

Bookmark and Share