Lucka 17

“Biskopen i Stockholms stift Caroline Krook har förklarat att hon inte aspirerar på posten som ärkebiskop efter den avgående KG Hammar. Hur många stift har Sverige?”

Svenska kyrkan har tretton stift. Sedan har andra kyrkor också stift, men de ska nog inte räknas även om frågan är hur många stift Sverige har och inte Svenska kyrkan.

Bookmark and Share